Vrijdag 17 juli

Versie 1.5

 • Bewoners
 • Bewonerdetails: De locatie van een bewoner is nu ook te wijzigen.
 • Bezoeker verwijderen: Na het verwijderen van een bezoeker worden de afspraken geannuleerd.
 • Bezoekersportaal
 • Afspraak inplannen: Niet geregistreerde bezoekers kunnen een afspraak inplannen. Deze optie kan alleen op verzoek door Move4Mobile worden aangezet en werkt via het bezoekersportaal. Hier kan iedereen met een geldig e-mailadres een afpraak inplannen, omdat de bezoeker nog niet bekend is dient hij of zij wel zijn eigen naam en de naam van de bewoner door te geven voordat de afspraak kan worden ingepland.
 • Overig
 • Mail: E-mails richting de contactpersoon en bezoekers zijn aangepast, hierbij wordt rekening houden met de bezoekersinstellingen vaste of ongelimiteerde bezoekers.
Dinsdag 30 juni

Versie 1.4

 • Home
 • Afsprakenoverzicht: Kleine verbeteringen doorgevoerd. Bij het wisselen tussen dagen werden er soms tijdelijke/tussenresultaten getoond en dit gaf een wat onrustige indruk
 • Locaties
 • Bezoekersinstellingen: De instelling "Maximaal aantal weken van tevoren reserveren" is uitgebreid. Bezoekers kunnen (afhankelijk van deze instelling) tot 4 weken in de toekomst afspraken inplannen.
 • Bezoekersinstellingen: Nieuwe instellingen toegevoegd die verdere versoepeling van het bezoekersbeleid mogelijk maakt. Per locatie kunnen de bezoekersaantallen nu handmatig worden ingevuld of worden gekozen voor ongelimiteerd.
 • Bezoekersinstellingen: Nieuwe instelling toegevoegd waarmee bezoek voor de dagen van de week kan worden toegestaan/geweigerd.
 • Tijdvakken: Het is nu mogelijk om meer dan 30 tijdvakken aan te maken.
 • Bezoekersportaal
 • Afspraak inplannen: Tijdens het maken van een afspraak kunnen niet alle dagen en tijden geselecteerd worden omdat scrollen niet goed werkt.
 • Afspraak inplannen: Dezelfde bezoeker kan 2x op hetzelfde moment een afspraak in plannen.
 • Bewoners
 • Bewonerdetails: Alle gegevens van een bewoner worden getoond bij de bewonerdetails.
 • Bewonerdetails: Alle gegevens van een contactpersoon worden nu netjes getoond, ook als de voornaam niet is ingevuld.
 • Bewonerdetails: Het verwijderen van een bezoeker zonder e-mailadres gaf een fout.
 • Overig
 • Mail: Als het aantal bezoekers op "ongelimiteerd" staat ingesteld, wordt er geen aantal vaste bezoekers meer genoemd in de e-mail richting de contactpersoon.
Dinsdag 23 juni

Meer instellingen per locatie beschikbaar

Versie 1.3

 • Home
 • Afsprakenoverzicht: Op sommige apparaten/browsers werkte het scrollen niet goed en waren niet alle afspraken van de geselecteerde dag in te zien.
 • Nieuwe afspraak: Bij het inplannen van een afspraak wordt nu ook de dag van de week getoond.
 • Bezoekersportaal
 • Afspraak inplannen: Tijdens het maken van een afspraak kunnen niet alle dagen en tijden geselecteerd worden omdat scrollen niet goed werkt.
 • Afspraak inplannen: Dezelfde bezoeker kan 2x op hetzelfde moment een afspraak in plannen.
 • Overig
 • De accenttekens gaven rare verschijnselen in de e-mails.
 • Lopende afspraken sluiten: Afspraken die niet zijn afgemeld worden aan het eind van de dag automatisch afgemeld. Deze bezoeken krijgen geen eindtijd omdat niet bekend is wanneer iemand is vertrokken.
 • Bewoners
 • Nieuwe bewoner: Binnen een locatie kunnen bewoners worden toegevoegd.
 • Bewoner wijzigen: De gegevens van de bewoner zijn aan te passen, op het wijzigen van de locatie na. Voor het wijzigen van de locatie worden nog andere aanpassingen doorgevoerd om de afspraak historie volledig te houden.
 • Bewoner archiveren: Het is niet meer mogelijk om een afspraak in te plannen voor een bewoner die gearchiveerd is.
 • Bewonerdetails: Het afdeling veld werd niet getoond en is toegevoegd.
 • Bewonerdetails: Als je op de detailpagina van een bewoner wisselt van locatie dan wordt het detailscherm gesloten. Dit voorkomt dat acties worden uitgevoerd een bewoner van de verkeerde locatie.
 • Bewonerdetails: Het is beter zichtbaar welke bewoner geselecteerd is.
 • Bezoeker toevoegen: Bezoekers zonder e-mailadres zijn toe te voegen, voor deze bezoekers kan alleen de host de afspraken inplannen.
 • Bezoeker toevoegen: Meerdere bezoekers met hetzelfde e-mailadres is nu toegestaan. Dit maakt het mogeljk dat één bezoeker de afspraken van meerdere bezoekers inplant.
 • Bezoeker toevoegen: Let op! Tekst toegevoegd bij het aanmaken van een bezoeker. Bij het opslaan van deze gegevens wordt een uitnodigingsmail verstuurd naar het ingevulde e-mailadres
 • Bezoeker wijzigen: De gegevens van de bezoeker kunnen worden aangepast, deze functie is bedoeld om correcties te doen, het e-mailadres te wijzigen of toe te voegen. Gebruik de knop Nieuwe bezoeker om een nieuwe bezoeker toe te voegen.
 • Bezoeker verwijderen: Het is nu mogelijk om een bezoeker te verwijderen, de bezoeker ontvangt een mail dat hij/zij verwijderd is als vaste bezoeker.
 • Locaties
 • Bezoekersinstellingen:De lengte van een tijdsvak is aangepast. De stap van 1 naar 2 en 3 uur was te groot, het verzoek was om deze met 15 minuten intervallen uit te breiden
 • Bezoekersinstellingen